diumenge, 22 de març de 2009

Concepció Veray demana que es revisin i modifiquin les Ordenances Fiscals per l’any 2009 i s'anul•li l’augment de les tarifes del transport públic

Concepció Veray, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Girona, ha demanat, a través d’una moció al Ple de l’Ajuntament, a l’equip de govern de la ciutat “que revisi i modifiqui les Ordenances Fiscals per a l’any 2009, introduint i/o ampliant les reduccions i/o bonificacions en les taxes i impostos municipals, per tal que aquestes donin una resposta eficaç i real a la crisi econòmica que pateixen els ciutadans i ciutadanes de Girona ” i també “ que revisi i modifiqui les tarifes de les línies urbanes de transport públic de la ciutat de Girona, aprovades per Junta de Govern el dia 18 de desembre de 2008 i vigents des del 15 de gener del 2009, derogant l’augment aprovat que és del 4,6 i no apujant aquestes tarifes per sobre del IPC del mes de desembre de 2008, que és del 1,2 “

La regidora popular ha dit que “La crisi econòmica en la que estem immersos actualment no s’atura i ens està dibuixant un escenari socioeconòmic molt complex i sobretot molt advers per a la majoria de les famílies, les quals cada dia tenen més dificultats per arribar a final de mes. L’augment del preu de molts dels productes de primera necessitat, la mala situació del mercat laboral, a Girona són concretament 5.611 les persones que es troben en situació d’atur a febrer de 2009, i dels quals molts, en breu, deixaran de percebre alguna prestació i per tan hauran de continuar buscant feina sense cap mena d’ajut econòmic mentre no en trobin una de nova, fet que encara agreuja més la mala situació econòmica de les famílies, o l’augment de les hipoteques aquest últim any són factors que han contribuït de manera molt important en l’agreujament de les dificultats dels ciutadans i les ciutadanes per afrontar el futur. ”, seguidament ha afegit que “ Davant la situació és imprescindible que per part del Govern de la ciutat es donin les màximes facilitats i es posin en funcionament mesures que ajudin als ciutadans a afrontar amb més garanties aquesta situació de crisi actual, una situació que s’ha convertit ja a hores d’ara en una situació d’emergència social i malgrat els Ajuntament no disposen de moltes eines per combatre la crisi actual, si que aquests poden posar en marxa mesures encaminades a rebaixar la pressió fiscal a la que estem sotmesos els ciutadans a través de les ordenances fiscals.”

“Així doncs, davant la actual situació econòmica –ha afirmat la regidora popular- cal tenir una actitud responsable que transmeti seguretat i tranquil·litat als ciutadans per tal que aquests percebin que no estan sols davant aquest moment difícil i que des de les administracions públiques es treballa de manera real per ajudar-los, i la manera de transmetre aquesta seguretat és acceptant el que demanem des del Grup Popular en aquesta moció”


Finalment, la regidora popular ha explicat quines són les modificacions que des del Grup del PPC a l’Ajuntament de Girona es considera que cal introduir en les Ordenances Fiscals per a l’any 2009, i que són les següents :

1. Reducció del 20% de la taxa de recollida d’escombraries - en els últims 5 anys el Govern Tripartit de la ciutat l’ha apujat un 47%.

2. Reducció del 50% de la Base Imposable de la taxa per a l’autorització, llicència i permís municipal ambiental de les activitats per als subjectes passius menors de 35 anys que inicien per primera vegada l’exercici d’una activitat econòmica – com a incentiu per a joves emprenedors a obrir el seu negoci en la nostre ciutat

3. Ampliació fins al 90% la bonificació de la quota íntegra de l’impost de Béns Immobles ( IBI ) per a les famílies nombroses i monoparentals – com ajuda a les famílies, actualment aquesta bonificació és tan sols del 30%.

4. Introducció d’una bonificació del 50% de la quota corresponent de l’impost d’activitats Econòmiques ( IAE ) pels que inicien l’exercici de qualsevol activitat empresarial i que tributi per quota municipal – com a incentiu perquè es creïn negocis a la ciutat de Girona

5. Introducció d’una bonificació del 50% de la quota corresponent de l’impost d’activitats econòmiques ( IAE ) als subjectes passius que tributen per quota municipal i tinguin una renta o rendiment net de l’activitat econòmica negatiu – com ajuda a aquells qui en moments de crisi com la actual tenen dificuñtats per tirar endavant els seu negoci.

6. Ampliació de la bonificació fins al 50% de la quota corresponent de l’impost d’activitats econòmiques ( IAE ) per a la creació de llocs de treball – com a mesura de incentivació de la creació d’ocupació, actualment aquesta bonificació és tan sols del 5%.


La Portaveu Popular ha acabat dient “ Cal que el Govern de la ciutat deixi d’estar de braços creuats davant la situació actual de crisi econòmica i actuï de manera urgent fent tot allò que està a les seves mans per ajudar als ciutadans a millorar la seva situació actual. Fa massa temps que el govern tripartit gironí governa d’esquenes als ciutadans perquè enlloc d’ajudar-los a arribar a fi de mes en millors condicions el que fa és augmenta’ls-hi, any rere any, la pressió fiscal “.