diumenge, 22 de març de 2009

Concepció Veray ; “Zapatero només ha pagat el 10% dels ajuts pel lloguer als joves de la ciutat de Girona”

Concepció Veray critica que estiguin cobrant 95 joves dels prop de 900 que van sol•licitar suport

La portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Girona, Concepció Veray, va denunciar "l'engany i el retard de les ajudes del Ministeri de l'Habitatge pel lloguer d'habitatges dels joves -conegut com a renda bàsica d'emancipació-". Segons el PP, el Govern central només ha pagat l'ajut de 210 euros al lloguer a menys d'un centenar de persones. En els primers nou mesos d'aplicació de la mesura -es va començar a aplicar l'1 de gener de 2008-, un total de 893 joves de la ciutat van presentar la sol•licitud de l'ajut; i se n'han resolt i enviat al Ministeri per part de la Generalitat un total de 721, xifra que representa el 80,7%. Però el més greu és que només se n'han verificat un total de 119, és a dir, el 13,3% i només en 95 casos s'ha ordenat el pagament, la qual cosa representa un 10,6%. A més, entre que s'ordena el pagament i el jove rep l'ajut passa un mínim d'un mes.
La regidora popular va dir que "aquesta va ser una de les mesures estrella del Partit Socialista en la darrera campanya de les Eleccions Generals i ara es comprova que una vegada passades les eleccions, només una minoria dels joves que han sol•licitat l'ajut el comencen a percebre".
Va afegir que "el Govern de Rodríguez Zapatero és insensible a les necessitats socials dels joves i oblida que molts joves han pres la decisió de llogar un pis comptant amb aquesta ajuda que no arriba. I el fet s'agreuja per la greu crisi econòmica que estem patint".
"És inadmissible -va afirmar- que el Govern de l'Estat ara doni les culpes als joves i a les entitats financeres per aquest retard injustificable", va dir. A més, va informar que "en la resposta del Govern s'afirma que en molts casos no es pot pagar l'ajut perquè o bé el jove o bé l'entitat financera no informa al Ministeri del compliment d'estar al corrent del pagament periòdic del lloguer. En conclusió, el Govern no compleix i un cop més la culpa és dels altres".
Finalment, la regidora popular va recordar que els "ajuts al lloguer el poden sol•licitar els joves, entre 22 i 30 anys, que hagin llogat un habitatge i tinguin uns ingressos regulars inferiors a 22.000 euros. El procediment és el següent: el jove presenta la sol•licitud; la Generalitat té dos mesos per resoldre si es concedeix o no l'ajut, i envia la resolució al Ministeri; el jove, amb la resolució, es dirigeix a la seva entitat financera perquè aquesta comuniqui al Ministeri el pagament efectiu de l'import del lloguer; un cop rebuda per part del Ministeri la confirmació del pagament del primer rebut, ordena el pagament de l'ajut i el Tresor Públic, mitjançant el Banc d'Espanya, el fa efectiu".