diumenge, 22 de març de 2009

Veray reclama al govern municipal més recursos per ajudar les famílies

Concepció Veray : “En aquests moments de crisi la responsabilitat i obligació del govern municipal és destinar més recursos en ajudar a les famílies, afectades per l’atur i la falta de recurso, de la nostre ciutat”

Concepció Veray, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Girona ha manifestat que “ les dades que ha fet públiques el regidor de serveis socials en les que reconeix que l'ajuntament no té prou diners per ajudar les famílies que es troben que no poden pagar rebuts, medicaments o el menjar a la nostre ciutat són molt preocupants i cal actuar de manera urgent per resoldre aquesta situació “

Veray considera que a banda de donar les xifres , “cal buscar solucions, i la única proposada pel Sr. Olóriz pot ser una mesura a adoptar, cal estudiar si és possible, però el que realment ara necessiten aquestes famílies que ho passen malament en el context actual de crisi són ajudes econòmiques directes “. .

La portaveu popular ha criticat “la manca de reacció i planificació de l’equip de govern davant la situació de crisi “, i ha comentat que : “ Cal utilitzar de manera imminent el Fons de Contingència , previst en els Pressupostos del 2009, ja que les dades que està fent públiques l’àrea de serveis socials en diferents aspectes, són prou concloents i alhora preocupants com perquè destinem per via d’urgència una part important d’aquests diners a ajudar les famílies que més malament ho estan passant però sobretot a aquelles, que malgrat necessitar-ho de manera imperiosa, durant el 2008 no varem poder ajudar “.
Concepció Veray ha explicat també que : " El pressupost de serveis socials de l’any 2008 ha estat insuficient per cobrir les necessitats bàsiques de les famílies i donat el context actual de crisi cal prioritzar la despesa en aquest àmbit i destinar més recursos a l’ atenció urgent de les persones que es dirigeixen als serveis socials i es troben que no poden ser ni atesos i ni ajudats de la manera ràpida que requereixen i necessiten ".
“ Així doncs – ha explicat la Portaveu Popular- cal incrementar les ajudes econòmiques a les famílies amb la finalitat que aquestes puguin cobrir les seves necessitats bàsiques i puguin fer front a les dificultats econòmiques amb les que s’estan trobant i evitar ens passi altre cop el de l’any 2008 durant el qual no varem poder ajudar al 30% de les famílies que ho necessitaven “

Finalment Veray ha dit que : “En aquests moments de dificultats i crisi és responsabilitat i obligació del govern municipal destinar més recursos per ajudar a millorar la situació que estan travessant moltes famílies, afectades per l’atur i la falta de recursos econòmics, de la nostre ciutat”, seguidament ha afegit que : “ Els Ajuntaments però, no són els únics que han de fer aquest esforç sinó que cal que el Govern de la Generalitat també hi col·labori aportant més recursos i és en aquest sentit que des del PPC proposem que el Govern de la Generalitat es doti d’un Fons de Contingència Social de 505 milions d’euros per ajudar a cobrir les necessitats bàsiques de les famílies que més pateixen les conseqüències de la crisi ”.