dimarts, 21 d’abril de 2009

Acte de Celebració 30 anys d'Ajuntaments Democràtics - Dissabte 18 d'abril a la sala de descans del Teatre Municipal de Girona

Fotos de l'Acte

Durant l'Acte, i un cop vist el video que ha editat l'Ajuntament en motiu dels 30 anys d'ajuntaments democràtics, varem intervenir els portaveus dels 5 grups municipals representats actualment en l'Ajuntament de Girona, l'Ex-Alcalde de Girona i actual Conseller de Politica Territorial i l'Alcaldessa de Girona.
h
Aquí teniu la meva ntervenció en aquest acte :
Fa 30 anys, es donaven les primeres passes pel retorn de la nostra societat a la Europa de les democràcies, amb una Constitució aprovada pocs mesos abans de les primeres eleccions municipals democràtiques que definia el nostre sistema de llibertats i un Estat de les Autonomies que tres dècades després hem de convertir, encara i també, en un veritable Estat dels Ajuntaments.

Avui doncs és important que per un moment mirem enrere i reconeixem el mèrit i el deute moral que tenim amb aquells Alcaldes i Regidors, sense oblidar el teixit associatiu, que amb les seves aportacions i participació ho varen fer possible, i és per això que els que llavors no teníem encara edat per votar en aquelles primeres eleccions municipals, i les successives generacions educades ja en democràcia, així com les pròpies institucions, estem obligats a recordar-los i fer-los-hi el reconeixement que es mereixen.

La democràcia municipal fa 30 anys va començar a caminar amb més voluntat i entusiasme que amb recursos i competències, amb uns Ajuntaments que havien d’ordenar el creixement desordenat i mancat de sentit social dels anys de la dictadura, amb grans fractures urbanes i socials en pobles, barris i ciutats i que ja en democràcia van passar a ser exigències de justícia.

Fa 30 anys, igual que ara, al marge de si era competència municipal o d’altres administracions, calia resoldre els problemes dels ciutadans i ciutadanes que s’adreçava als Ajuntaments a demanar ajuda, perquè els ajuntaments de fa 30 anys igual que els d’ara hem de donar resposta a molts fets i problemàtiques que no són de la nostre competència però que com a administració més propera als ciutadans no podem deixar de fer-ho sota cap concepte, malgrat no se’ns reconegui encara la importància que ens correspon d’acord amb la nostre capacitat de gestió.

Així doncs i com he dit anteriorment fa 30 anys els nous ajuntaments democràtics van començar a caminar amb molta il•lusió però amb una gran manca de recursos, actualment 30 anys desprès podem dir que seguim igual, es molta la il•lusió i les ganes de treballar pels ciutadans que hi posem tots els que formem part dels ajuntaments però insuficients els recursos que tenim per fer-ho i és per aquesta raó que crec que és important que tots els qui formem part de l’administració municipal seguim reivindicant i demanant en tot moment la millora del finançament local ja que aquest és la base perquè des dels ajuntaments puguem donar més i millor serveis als ciutadans, i encara més en aquest moments de dificultats econòmiques i financeres i per tan moments en que molts ciutadans i ciutadanes necessiten la nostre ajuda, i en aquest sentit, en moments de dificultats com les actuals, cal també que tots, govern i oposició, sapiguem estar a l’alçada de les circumstàncies i de les nostres responsabilitats com a representants dels poble.

Recollir la bandera aixecada per aquella generació fa 30 anys és la responsabilitat que tenim els qui a dia d’avui formem part d’aquest ajuntament i cal que la duem a terme amb rigor per tal de deixar als nostres fills i nets uns barris i una ciutat millor de la que hem rebut i fer-la en el dia a dia i pel demà, més humana i més digna.