dijous, 18 de juny de 2009

Borsa de Treball : És injustificable que amb la crisi actual els diners públics és destinin a duplicar serveis prestats per altres administracions

Concepció Veray : " En moments de crisi com els actuals és del tot injustificable i alhora incomprensible que l'Ajuntament es gasti els diners publics en duplicar serveis que ja presten altres administracions, com és el cas de la Borsa de Treball en línea, que no deixa de ser una còpia exacta de la del Servei d'Ocupació de Catalunya, el qual per part a la Generalitat de Catalunya li costa molts milers d'euros cada any "

Concepció Veray, va interpel·lar al govern municipal en el passat Ple Municipal sobre el projecte de borsa de treball en línea que ha posat en marxa l'Ajuntament de Girona i que pel Grup Popular és una mostra de les poques idees del Govern Tripartit de la ciutat i de l'esgotament del seu model de ciutat donat que aquest projecte no és altre cosa que una còpìa exacta del que ja existeix, en aquest cas, dins el Servei d'Ocupació de Catalunya, i el qual no aporta cap solució diferent ni millora a la situació complicada que estan passant els milers de Gironins que es troben en situació d'atur.
j
Concepció Veray ha destacat que : " la utilitat de la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona avui per avui no ens ha estat justificada ni demostrada donat que les ofertes que apareixen a la web de l'Ajuntament de Girona també apareixen al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), o a l’inrevés, per tan una de l’altre no són complementaries sinó que és trepitgen i es repeteixen, i no te cap sentit que gastem els pocs diners que tenim els Ajuntament en projectes d’aquestes característiques", i ha afegit que : " El que cal és coordinar-nos amb el SOC a Girona,; el que cal és el que el SOC funcioni correctament, sigui més àgil i que els molts milers d'Euros que s’hi destinen per part de la Generalitat de Catalunya facin d'aquest servei una eina més útil per a tots els ciutadans

La Portaveu Popular també ha comentat que : " per més que la responsable d'aquest projecte intenti minimitzar els cost d'aquest servei nosaltres considerem que ja el cost de la 1era fase, per ara l’únic que se’ns ha donat a conèixer, per més baix que sigui podria haver anat destinat a ajudar a persones que en el moments actuals de crisi econòmica profunda a la nostre ciutat ho necessita de manera imperiosa i pel que fa a que les següents fases, les quals se’ns ha anunciat que es sufragaran a través de subvencions, com es poden imaginar, des del meu grup preferiríem també que aquestes subvencions es destinessin a polítiques d'ocupacio i formació més directes a ajudar als casi bé 6,000 gironines i gironins que es troben a l'atur i que no els farà tornar a la vida activa una borsa de treball calcada a la del SOC "

Finalment Veray ha dit que " El que cal és que el SOC funcioni millor i que els diners destinats i invertits per part de l'Administració Autonòmica a aquest servei siguin millor gestionats i per tan en definitiva, el que necessitem és que s’abordi per part de la Generalitat de Catalunya la reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya d'una vegada per totes "