dimecres, 24 de juny de 2009

El PPC demana a l’ACA que prioritzi amb caràcter d’urgència el projecte de reforma i substitució de la Plaça Catalunya de Girona

Josep Enric Millo, President del PPC de Girona i Diputat al Parlament de Catalunya ha demanat aquesta priorització a l’ACA a través d’una Proposta de Resolució i ha recordat que aquest projecte està aturat des de fa anys i que l’informe de l’ACA del 2001 sobre la ciutat de Girona marcava aquets punt de la ciutat com el més important on calia fer actuacions per l’alt risc de inundacions que te en les condicions actuals

La Portaveu del PPC a l’Ajuntament de Girona, Concepció Veray, ha dit que : “ És molt important que l’ACA desencalli aquest projecte quant abans millor i per tan espero que la Proposta de Resolució presentada per Enric Millo rebi el suport de totes les forces polítiques en el Parlament de Catalunya i això faci reaccionar a l’ACA “, seguidament Veray ha dit que : “ Cal tenir en conte però que no en farem prou en que l’ACA desencalli aquest projecte, cal també que el Govern de la ciutat, el tripartit gironí, es mogui, i que demani de manera oficial, no amb converses telefòniques que no queden registrades enlloc, a l’ACA que dugui a terme aquest projecte i que obri una ronda de converses amb tots els grups municipals per tal d’intentar arribar a un consens en la definició del que volem que sigui la Plaça Catalunya desprès de la seva reforma “

La Portaveu Popular ha anunciat així que : “ En el proper ple el meu grup presentarà una moció demanant precisament aquestes dues coses que us he explicat anteriorment : 1. Que l’Ajuntament de Girona demani a l’ACA que aquesta doni caràcter prioritari al projecte de reforma i substitució de la plataforma de la Plaça Catalunya, i que per tan reforci l’acció que el meu grup ha fet al Parlament de Catalunya i 2. Que el Govern municipal creï una comissió específica, depenent de la Comissió d’Urbanisme, on es tracti de manera conjunta quin ha de ser el projecte definitiu de la reforma d’aquesta plaça, la qual estigui formada per un representant de cada una de les forces polítiques que formen l’actual consistori municipal, per representants dels diferents col•lectius afectats per aquesta reforma ( veïns, comerciants, etc ) i per tècnics municipals de l’àrea d’urbanisme “, seguidament Veray ha afegir que : “ Crec que el fet de crear aquesta comissió ens donarà molt més força davant de l’ACA perquè aquesta prioritzi aquest projecte i alhora perquè no el defineixi de manera unilateral des d’un despatx de Barcelona sinó que el parli i pacti des de bon principi amb nosaltres”

Finalment la Veray ha comentat que : “ El meu grup coincideix amb altres grups en quant que la nova plataforma ha de seguir sent una Plaça que faci la funció de giratori pel trànsit així com d’element que connecta el sector del Carme i la part sud de la ciutat amb el Barri Vell però també hem defensat sempre i així ho seguirem fent, que ja que cal fer-la nova, caldria aprofitar per allargar la plataforma fins a la zona de la baixada de les Pedreres per tal de que ens serveixi per una banda per descongestionar el trànsit en aquesta zona i per l’altre perquè de manera ordenada puguem ubicar-hi més zona d’aparcament rotatiu en superfície en aquesta zona tan cèntrica de la ciutat i tan propera a un eix comercial tan important com és el dels carrers Nou, Santa Clara i Rambla “


Notícies Publicades sobre aquest tema

Diari de Girona

El Punt