dimecres, 28 d’octubre de 2009

Concepció Veray reclama al Govern de Girona que ampliï les bonificacions d'alguns impostos i redueixi la taxa de recollida d'escombraries

La portaveu del PPC a l'Ajuntament de Girona, va demanar ahir a la nit al Tripartit gironí, en el debat de les Ordenances Fiscals pel 2010 de l'Ajuntament de Girona,que ampliï les bonificacions existents en alguns impostos i redueixi un 20% la taxa d'escombraries.

Per Veray : " En aquest moments de crisi econòmica no n'hi ha prou en congelar les taxes i els impostos sinó que cal anar més lluny i fer una aposta agosarada reduint algunes taxes, com per exemple la d'escombraries, i ampliar les bonificacions que existeixen actualment en alguns impostos, com per exemple la de l'IBI per a les famílies nombroses i monoparentals "


Propostes concretes :

1. Reducció del 20% de la taxa de recollida d’escombraries

2. Reducció del 50% de la Base Imposable de la taxa per a l’autorització, llicència i permís municipal ambiental de les activitats per als subjectes passius menors de 35 anys que inicien per primera vegada l’exercici d’una activitat econòmica

3. Ampliació fins al 90% la bonificació de la quota íntegra de l’impost de Béns Immobles ( IBI ) per a les famílies nombroses i monoparentals.

4. Introducció d’una bonificació del 50% de la quota corresponent de l’impost d’activitats Econòmiques ( IAE ) pels que inicien l’exercici de qualsevol activitat empresarial i que tributi per quota municipal.

5. Introducció d’una bonificació del 50% de la quota corresponent de l’impost d’activitats econòmiques ( IAE ) als subjectes passius que tributen per quota municipal i tinguin una renta o rendiment net de l’activitat econòmica negatiu.

6. Ampliació de la bonificació fins al 50% de la quota corresponent de l’impost d’activitats econòmiques ( IAE ) per a la creació de llocs de treball