dimecres, 29 de desembre de 2010

Concepció Veray presentarà una proposta perquè Girona pugui emetre informes que es valorin en els tràmits d’arrelament o reagrupament dels immigrants

La Portaveu del Grup Popular a l’ajuntament de Girona, Concepció Veray, ha anunciat avui que el seu Grup presentarà al proper Ple Ordinari del dia 11 de gener una moció per reclamar al Govern Central que el nou reglament de la Llei d’estrangeria estableixi la necessitat d’un informe emès per l’ajuntament de residència per als tràmits d’arrelament o reagrupament. En aquest informe es contemplarien les possibles infraccions de les ordenances municipals que regulin la convivència i el civisme.

Veray ha explicat que el PPC de Girona presenta, en línies generals, la mateixa proposta que ha estat ja aprovada en altres municipis governats pel PSC, com per exemple Salt o l’Hospitalet i ha assegurat que ha pres la decisió de presentar aquesta moció al proper Ple perquè “una vegada més, sinó ho presenta el PPC el Govern de la ciutat fa veure que aquest és un tema que no va amb ells, vivint i governant així, d’esquenes a la realitat social existent a la nostre ciutat”.

“Mentre el Govern Tripartit de Girona es dedica a minimitzar els problemes derivats del fenomen de la immigració a la nostre ciutat i a afirmar, cada cop que es parla d’aquest tema, que a Girona no passa res, alguns barris de Girona tenen problemes de convivència”, ha explicat la Portaveu Popular, la qual ha afegit que “els ciutadans esperen de nosaltres solucions i alhora recolzament en aquelles situacions que viuen i que els hi provoquen mal estar i problemes. Seguir pensant que a la ciutat de Girona el fenomen de la immigració no ens afecta per res és no voler veure la realitat tal i com és”.

Per Veray, “la immigració és el fenomen més important del segle XXI, i cal saber-lo gestionar de manera correcta des de totes les administracions. La immigració és important i necessària però cal que sigui ordenada i regular i per tan lluitar contra la immigració irregular i aquella que porta problemes de convivència ha de ser una prioritat per al Govern de la ciutat, cosa que actualment no passa, al contrari, el Tripartit gironí prefereix tancar els ulls davant aquest fet i negar la realitat existent”

“Els immigrants han de tenir els mateixos drets que la resta de ciutadans, per descomptat, però també les mateixes obligacions i per tan el compliment de les ordenances municipals també”, ha manifestat Veray, la qual ha explicat que “la moció que presenta el PPC el que demana al Govern central és que el nostre Ajuntament tingui la potestat de comprovar l’existència d’infraccions de les ordenances municipals que regulin la convivència perquè això es tingui en compte en relació amb les sol•licituds d’arrelament i reagrupament familiar”.

Veray ha assegurat que espera “que, per una vegada, el PSC sigui coherent i accepti la proposta del PPC, una proposta a la que els seus propis companys de partit ja han donat suport a altres municipis, com l’Hospitalet, o fins i tot han presentat ells mateixos com és el cas de Salt”.

En concret, la moció que presentarà el PPC de Girona proposa que l’ajuntament sol•liciti al Govern de l’Estat “que el nou Reglament de desenvolupament de la Llei d’estrangeria estableixi en els casos dels tràmits d’arrelament o de reagrupament la necessitat d’un informe emès per l’ajuntament de residència, en els que es contemplin les infraccions de les ordenances municipals que regulin la convivència i/o el civisme”.

La moció reclama també que, en el cas dels tràmits per al reagrupament familiar, el Reglament de la Llei d’estrangeria estableixi “que l’ajuntament tingui la potestat de comprovar l’existència d’infraccions a les ordenances municipals produïdes, bé pel sol•licitant, bé al propi domicili objecte d’inspecció, amb l’objecte de garantir un adequat nivell de benestar als familiars que es pretenen reagrupar”. Així com que “a més, en el cas d’haver recaigut sanció ferma per infracció de l’Ordenança de Convivència o Civisme durant els últims dotze mesos, això pugui constituir motiu suficient per a que la corporació local emeti informe de caràcter negatiu”.