dimecres, 16 de febrer de 2011

Incivisme, cosa d’uns quants que ens afecta a tots

Una baralla entre dos homes aquest cap de setmana, al barri del Mercadal, ha posat de relleu, altre cop, els problemes d’incivisme que es repeteixen de manera constant a la nostre ciutat i creen malestar en el dia a dia a molts ciutadans i ciutadanes, i que, no se perquè, normalment passen desapercebuts per aquells qui no els pateixen i pel que sembla també, per aquells qui actualment ens governen.

Els problemes d’incivisme no són d’un col•lectiu concret sinó que va en funció de cada persona, ja que ser respectuós amb el que t’envolta, no malmetre el mobiliari urbà ni la propietat privada del veí o comportar-se segons les normes de convivència i els valors existents a la nostre societat és una decisió personal de cada ciutadà, ara be, els qui ostenten el Govern de la ciutat han de vetllar perquè això no passi i que les normes i les lleis existents es compleixin i per tant, que aquells ciutadans que les infringeixin no quedin impunes.

Orinar al carrer, defecar-hi, malmetre mobiliari sigui públic o privat, no respectar el descans dels veïns, són comportaments i actituds que no es poden permetre ni tolerar i sobre les que cal actuar des del primer moment. És veritat que les actituds incíviques no responen a un sol patró i per tan que cal tenir en compte les circumstàncies de cada cas alhora de trobar-hi una solució però això no pot ser excusa per no fer-hi res, com sembla que passa actualment Avui, que arrel d’aquesta baralla al barri del Mercadal s’han tornat a posar sobre la taula totes aquestes qüestions, ens trobem que altre cop el que realment passa a la ciutat supera a aquells qui ens governen, els quals viuen, o ho fan veure, en una realitat equivocada, i davant d’això, segueixen negant l’existència de problemes reals de convivència i incivisme en alguns barris gironins, mentre altres, un cop més i evitant dir, per responsabilitat, allò de “ja ho havien dit”, seguim reclamant i insistint que s’actuï i s’hi faci alguna cosa per acabar definitivament amb les molèsties que aquells qui es comporten de manera incívica creen a aquells ciutadans que respecten les normes i es comporten de manera correcta, i això, agradi més o agradi menys, només es pot aconseguir amb fermesa i rigor, perquè una persona incívica ho és perquè vol i no es pot justificar el seu comportament de cap de les maneres.

A Girona, la fermesa i el rigor passen, sens cap mena de dubte i a banda de per un major control, perquè ens dotem d’un instrument àgil i actualitzat que ens permeti lluitar contra aquestes actituds ja que l’ordenança que regula tot aquest aspecte actualment a la nostre ciutat data del 1996 i fa 15 anys la realitat social de Girona, estaran amb mi, no era ni de bon tros la de l’any 2011, i per tan cal redactar una nova ordenança de convivència i civisme a Girona, la qual ens permeti : per un costat garantir la llibertat dels qui compleixen les normes i paguen els seus impostos i per l’altre que no hi hagi impunitat per aquells que no respecten la nostra convivència i es comporten de manera incívica.