dimarts, 22 de febrer de 2011

Sensació d’inseguretat, una realitat existent a la nostra ciutat

Aquest matí comentant amb diferents ciutadans algunes de les notícies que els mitjans de comunicació publiquen avui, tots han coincidit a dir-me que, malgrat no se’n parli gaire, com si es parla d’altres temes, a la ciutat de Girona la sensació d’inseguretat entre els ciutadans està creixent, i molt, en els darrers mesos i que cal fer-hi alguna cosa, afirmació i preocupació que jo comparteixo amb ells.

La responsabilitat de les administracions públiques és, en aquest sentit, dur a terme i desenvolupar totes aquelles mesures i accions que assegurin la tranquil•litat i la seguretat dels ciutadans i els seus béns, tant al carrer com a casa seva, i per tant ho és també del Govern municipal de la nostra ciutat.

Garantir la seguretat dels gironins i les gironines ha estat sempre una de les prioritats del Grup Popular a l’Ajuntament de Girona, i malgrat s'han fet coses, negar-ho tampoc seria just, com per exemple, i després de molt insistir, incrementar mínimament el nombre d’efectius policials a la ciutat, aquestes no són suficients.

Cal fer molt més en temes de seguretat, i cal fer-ho des de molts fronts, així doncs, a part d’un increment substancial del nombre d’efectius de la policia local de Girona que ens permeti arribar a les ràtios recomanables, cal també, dissenyar plans preventius contra la delinqüència i l'incivisme que s’adeqüin a la realitat actual de cada un dels barris de la nostra ciutat i millorar l’eficiència i l’eficàcia del la Junta Local de Seguretat a través de la creació de mecanismes de participació ciutadana que permetin, a les associacions de veïns i de comerciants de la ciutat, explicar la seva realitat, compartir les seves experiències i fer les seves aportacions.

Sense seguretat no es pot viure en llibertat, i jo vull que els gironins i les gironines visquin en llibertat i alhora no vegin, per manca d’aquesta, rebaixada la seva qualitat de vida, és per aquesta raó que, si el Partit Popular és decisiu en el proper govern de la ciutat, em comprometo a prioritzar les actuacions abans esmentades, així com totes aquelles que suposin i signifiquin fer de Girona una ciutat més segura.