dijous, 10 de febrer de 2011

Un altre exemple de la mala gestió del Tripartit Gironí

Que a la ciutat de Girona hi ha obres enrederides i que l’execució del capítol d’inversió dels Pressupostos de l’ajuntament és,i ha estat sempre, molt baixa és una denúncia que des del PPC de Girona hem fet pública infinitat de vegades i que en cada debat de pressupostos en el Ple de l’ajuntament hem criticat i alhora demanat que es solucionés, petició que no ha trobat mai resposta satisfactòria alguna.

A dia d’avui, després de fer-se públic que hi ha obres no executades d’exercicis anteriors per valor de 28 milions d’euros a Girona, és fa més evident que mai que la denúncia del PPC de Girona era certa i que si en el seu moment s’hagués tingut en compte i s’hagués fet alguna cosa per corregir-la ara no ens trobaríem en aquesta situació del tot inexplicable i sobretot molt difícil d’entendre per part dels ciutadans.

Les obres de millora del Carrer Migdia, la Frontissa de Santa Eugènia, la Marfà o el Modern, són alguns exemples d’obres previstes i pressupostades per l’actual equip de Govern de la ciutat però no executades en part o totalment malgrat totes elles fa mesos que haurien d’estar enllestides. I com s’explica això ?, doncs malauradament només té una explicació, i és la mala planificació i la nefasta gestió de totes aquestes obres a fer per part del Tripartit gironí.

Ara, alguns, intenten desmarcar-se d’aquesta mala gestió del Govern, com és l’actual 2on tinent d’alcalde de la ciutat i cap de llista de IC-V, el Sr. Joan Olòriz, el qual fa allò que és més fàcil en política, donar les culpes al del costat i en aquest cas, al que ja no hi és. I evidentment no seré jo qui defensi des d’aquest bloc al Sr. Pluma, ex regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Girona, al contrari, és més que coneguda la valoració del PPC de Girona en relació a la gestió d’aquest senyor al capdavant d’aquesta àrea, ara be, tampoc si val, durant vuit anys, seure al costat de l’Alcaldessa en els Plens com a tinent d’alcalde, donar suport a tots els pressupostos de l’ajuntament i a totes les liquidacions dels mateixos, com ha fet el Sr. Olòriz durant els últims vuit anys a l’Ajuntament de Girona, i després, quant resulta que es fa públic que les coses no s’han fet bé, renegar de tot això perquè el 22 de maig hi ha eleccions.

Quant un governa, encara que sigui en coalició, ha d’acceptar que ell, malgrat no li agradi, és corresponsable de totes les accions del Govern al que dóna suport i no només de les àrees que gestionen els representants del seu partit i per tant si no agrada o no s’està d’acord amb el que fa el propi Govern en una altre àrea i a més considera que això perjudica a la ciutat, el que ha de fer és, sortir del Govern i anar-se’n a l’oposició. El que no serveix, de cap de les maneres, és criticar els companys de Govern en funció de les necessitats electorals del moment però seguir “amarrat” a la cadira de Tinent d’alcalde fins l’últim dia.