dimecres, 9 de març de 2011

Memòria de l’any 2010 del Defensor de la Ciutadania

Ahir varem celebrar el Ple de l’Ajuntament de Girona del mes de març. Va ser un Ple llarg i interns però durant el qual, considero, es va parlar, debatre i aprovar coses molt importants per a la nostra ciutat.

El primer punt que varem tractar en el Ple, va ser la memòria que el Defensor de la Ciutadania va presentar corresponent a l’any 2010. Una memòria que posa de manifest, per a mi, 4 coses molt importants :

1. Que les actuacions del Defensor al llarg del 2010 ha anat a més i això significa, entre d’altres coses, que cada dia més els ciutadans coneixen l’existència d’aquesta institució i si adrecen.

2. Que malauradament la manera de fer del Govern actual de la nostra ciutat no canvia i segueix responent a les demanades i queixes dels ciutadans amb lentitud i la majoria de vegades amb respostes marc, les quals estan poc motivades i res tenen a veure amb la problemàtica plantejada i la recomanació feta pel Defensor.

3. Que al Defensor no se l’escolta prou, a parer meu, ja que el 33% de les seves recomanacions han estat rebutjades quant la mitjana catalana de rebuig de recomanacions és del 11%

4. Que malgrat alguns ho neguin constantment la nostra ciutat té problemes en àmbits tan importants com la mobilitat, l’incivisme o la seguretat.

Arrel d’aquests quatre punts la conclusió del Grup Municipal del PPC és, que la institució del Defensor de la Ciutadania de Girona és un instrument del qual ens varem dotar per millorar la participació i la qualitat democràtica de la ciutat de Girona i per tant, encara que als qui governen no els hi agradi, cal escoltar les seves recomanacions i intentar acceptar-ne quantes més millor. La feina feta pel defensor mereix, com ja he dit en altres ocasions, tant el nostre agraïment com la nostra admiració i el nostre respecte, i així li varem traslladar ahir.

Aspirar a que no hi hagi queixes en una ciutat com la nostra és, evidentment, una utopia, ara bé, crec que si que hauríem d’aspirar, i jo hi aspiro i m’hi comprometo, a que tota queixa o demanda d’un ciutadà obtingui resposta per part de l’ajuntament amb el temps més breu possible, perquè moltes vegades, masses, la frustració que provoca en els ciutadans la resposta de l’ajuntament no ve donada perquè la seva queixa no hagi estat admesa o hagi estat rebutjada sinó pel temps que s’ha trigat a donar-li una resposta.

Al Govern de la nostra ciutat cal un canvi, però no un canvi només de color polític sinó també de manera de fer, de governar, de relacionar-se i d’apropar-se als ciutadans, i la garantia d’aquest canvi és el PPC de Girona perquè totes les altres fórmules, pactes o aventures, passen forçosament perquè alguns dels que porten anys governant, siguin 32 o siguin 8, segueixin fen-t’ho.