dimecres, 9 de març de 2011

Moció aprovada ahir al Ple de l’Ajuntament de Girona en relació al projecte de construcció del nou Hospital Dr. Josep Trueta

Atès que el nou hospital Dr. Josep Trueta de Girona fa temps que està projectat i ha de suposar per als gironins i les gironines, així com per a tots els ciutadans de les nostres comarques, una millora molt important i un pas endavant en els serveis i l’atenció sanitària.

Atès que les obres fetes fins a dia d’avui per rehabilitar algunes parts d’aquest hospital i els estudis tècnics realitzats sobre l’actual Hospital Josep Trueta van posar en evidència, ja fa anys, que els costos i els resultats d’una rehabilitació de tot el centre seria molt menys rentable que la construcció, en el mateix lloc, d’un nou centre i per tant, que la millor opció tècnica i econòmica és l’enderroc d’un edifici construït fa més de 50 anys i que ha quedat antic i obsolet i és poc funcional pel que fa a les necessitats i les condicions que requereix un hospital del segle XXI, el qual aspira a convertir-se en l’hospital de referència dels ciutadans de les comarques de Girona i els catalans en general.

Atès que aquest és un projecte important pel conjunt de la ciutadania, el qual a més ha estat parlat i debatut durant molts mesos amb tots els agents implicats, i que ha permès arribar al consens existent actualment i poder disposar del projecte bàsic, malgrat encara no tinguem el projecte executiu, fet que no deixa de ser inversemblant tenint en compte el temps que fa que es parla d’aquest projecte.

I atès que a dia d’avui són molts els diners públics que s’han invertit en aquest projecte, més de 6 milions d’euros, i aquests ara no poden caure en sac trencat com sembla que vol fer el nou Govern de la Generalitat posant en dubte la idoneïtat d’aquest projecte i el seu desenvolupament.

ACORDS :

PRIMER.- Manifestar el malestar d’aquest ajuntament per la incertesa creada pel Departament de Salut en relació al projecte de construcció del nou Hospital Dr. Josep Trueta

SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat que al llarg d’aquest any en curs presenti el projecte executiu del nou Hospital Dr. Josep Trueta i el calendari d’execució d’aquesta obra.

TERCER.- Demanar el Govern de la Generalitat que prioritzi les inversions més necessàries i urgents en aquest hospital, com ara la millora del servei d’urgències o el trasllat del laboratori a l’Hospital Santa Caterina ( Parc Hospitalari Martí i Julià ), mentre no s’iniciïn les obres de construcció del Nou Hospital Dr. Josep Trueta.

QUART.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a tots el Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat.


Aquesta moció, presentada pel PPC i transaccionada amb els grups del Govern, va ser aprovada amb els vots dels Grups Municipals del PPC, PSC, ERC i IC-V, i el vot en contra de CiU, excepte el punt número 3 que va ser aprovat per unanimitat.