dimecres, 6 de juliol de 2011

"La Gerunda" acaba la seva feina a la nostra ciutat

Demà “la Gerunda” arriba a Fontajau i acaba així els seus treballs a la nostre ciutat en relació al TAV, i això ja de per si és, per a mi, una bona notícia. I ho és perquè fa mesos, millor dit anys, que els gironins estàvem esperant aquest moment.

Per celebrar aquesta arribada, doncs, demà s’ha organitzat un acte institucional al qual hi assisteix el actual Ministre de Foment, i lluny de voler criticar aquest fet, ja que és comprensible que aquell qui ostenta el càrrec del ministeri responsable d’aquestes obres vulgui ser-hi, el que si que em sorprèn, i lamento, és el que el Sr. Ministre cada cop que ha vingut a Girona per a temes relacionats amb les obres del TAV ho hagi fet única i exclusivament per assistir a un acte institucional i en canvi mai ho hagi fet per tenir una reunió amb les diferents forces polítiques representades a l’ajuntament de Girona, les quals, jo ho expresso en nom de la força política que represento, el Partit Popular Català, estic convençuda que ho haguessin agraït, i molt.

Bé, és evident, i no dir-ho seria enganyar-nos, que no tot està fet i acabat pel que fa als túnels per on, en un futur espero que immediat, haurà de passar el TAV a Girona, i per tant segur que demà no serà l’últim acte institucional que es farà abans de que el TAV arribi a Girona, perquè encara ens coses importants pendents, com per exemple la construcció de l’estació al centre de la ciutat, però si que amb la “calada” de demà a Fontajau podem dir que la part més difícil i complicada dels treballs del TAV han passat.

I és en aquest sentit que la primera valoració que fem des del PPC sobre aquests treballs de construcció d’aquesta gran obra a la ciutat és positiva, però ho és en el sentit de no haver-hi hagut greus accidents, fet del tot remarcable per important, per suposat, i en canvi deixa de ser-ho quant el que valorem és la relació entre l’administració i els ciutadans, i més concretament, pel que fa a la informació donada en tot aquest període i la manera en que s’ha donat.

D’aquest fet cal prendre’n bona nota, i cal fer-ho, per tal que davant la propera gran obra a la ciutat d’aquestes característiques, el soterrament del tren convencional, això es corregeixi i es faci millor.