dimarts, 5 de juliol de 2011

Sobre l’endeutament de Catalunya i la negació del mateix per part del PSC

Avui, en una tertúlia de radio gironina he tingut un debat intens amb la cap de llista del PSC a l’ajuntament de Girona, Sra. Pia Bosch, sobre molts temes, entre ells, i sobre el qual m’ha acusat de mentir, quin és avui l’endeutament de la Generalitat de Catalunya i les causes del mateix.

Així doncs, durant aquest debat he tingut que aguantar que es posessin en qüestió les dades que jo donava en relació a l’endeutament de Catalunya, dades que ens situaven com la Comunitat Autònoma en números absoluts més endeutada de totes amb un deute de més de 32.000 milions d’euros mentre que l’any 2004, abans que el Tripartit comences a Governar-nos aquest deute era de poc més de 12.000 milions d’euros, perquè segons la Sra. Bosch la veritat absoluta la té sempre i únicament el seu partit, el PSC, en aquest cas ella ens deia el Sr. Castells, ex-conseller d’economia del Govern de Catalunya en època del Tripartit, i ell, evidentment, nega reiteradament que hagin deixat Catalunya endeutada fins a les celles.

Be, doncs tal i com he dit avui al llarg de la tertúlia les dades que jo he donat són les que publica el Banc d’Espanya, de totes les CCAA, i perquè així consti les reprodueixo al final d’aquest escrit, ja que per acusar a una persona de “dir mentides” Sra.Bosch com vostè m’ha acusat a mi avui, cal, com a mínim, conèixer bé del que s’està parlant, i alhora conèixer també molt bé les dades sobre les que s’està debatent, perquè sinó una arriba a la conclusió que a vostè la ignorància la fa ser no tan sols molt atrevida i temerària, sinó també molt cínica, perquè tal i com estan les coses Sra. Bosch, i les retallades que per culpa de la política econòmica erràtica duta a terme pel tripartit a Catalunya, sobretot els últims 4 anys, el millor que pot fer una política de llarga i consolidada trajectòria, com ho és vostè, és ser sincera i reconèixer les coses que no va fer bé el seu partit, i en aquest sentit doncs, el que hauria d’haver fet, enlloc d’intentar danyar la meva imatge acusant-me de mentir, és assumir que el Govern Tripartit a Catalunya va estirar més el braç que la màniga i que fruit d’aquest seu “despilfarro” i un abús desmesurat en la generació de dèficit any rera any, durant els últims 8, avui a Catalunya estem com estem.

Dades oficials del Banc d’Espanya publicades en relació a l’endeutament de Catalunya el 1er Trimestre del 2011 : deute en números absoluts 34.323 milions d’euros i en ràtio deute/PIB un 17,2. Les mateixes dades d’endeutament el 2004, moment en que a Catalunya comença a Governar-nos el Tripartit, eren, també segons les dades del Banc d’Espanya, en números absoluts de 12.259 milions d’euros de deute i en ràtio deute/PIB un 5,6.