diumenge, 8 de juliol de 2012

Veray: “No posarem pals a les rodes perquè aquestes dues ordenances puguin seguir la seva tramitació però presentarem al•legacions a ambdues per tal de millorar-les”

La portaveu del Partit Popular Català a l’Ajuntament de Girona i diputada al Congrés dels Diputats, Concepció Veray, ha explicat avui, després de la reunió del grup municipal, quin és el posicionament del seu grup en relació a les dues noves ordenances que el govern de CIU presenta al ple del proper dilluns. En aquest sentit Veray ha explicat que “no posarem pals a les rodes perquè aquestes dues ordenances puguin seguir la seva tramitació però presentarem al•legacions a ambdues per tal de millorar-les”.

“Haguéssim preferit que CiU dialogués i mostrés voluntat d’arribar a acords i consensos amb els grups de l’oposició abans de portar la proposta d’aquestes dues noves ordenances al ple, especialment amb el nostre grup, tenint en compte que aquest és un dels punts que vàrem incloure en el pacte que el meu grup va signar amb CiU per l’aprovació del cartipàs municipal, així ho haguéssim fet nosaltres, malgrat això, mantindrem una actitud responsable i de col•laboració en aquest àmbit ”, ha dit la portaveu popular que ha afegit que “el nou govern de CiU va començar la legislatura amb una actitud de diàleg molt bona però al llarg d’aquests 12 mesos ha anat tancant-se en si mateix i últimament te tics d’individualisme certament preocupants tenint en compte que governa en minoria, fet que crec que faria bé, el Sr. Puigdemont, de no oblidar en cap moment”.

La portaveu popular ha fet, en primer lloc, una valoració general de les dues ordenances i, en aquest sentit, ha dit que “de manera global i en línies generals totes dues tenen una partitura que ens sembla bé i raonable però analitzades al detall hem trobat, per una banda, que hi ha notes que no acaben d’encaixar del tot i, per l’altre, en falten algunes per aconseguir tenir unes ordenances eficients i eficaces per la ciutat i els seus ciutadans en aquests dos àmbits”.

Ordenança de civilitat

En relació a aquesta ordenança Veray ha explicat que “la redacció d’una nova ordenança de civisme a la ciutat de Girona és imprescindible i un compromís del PPC, ara bé, creiem que l’ordenança que se’ns presenta és millorable”.

“Aquesta ordenança és molt densa, regula moltes coses i molts àmbits i per tant, així com el dia del Ple farem un repàs concret de la majoria d’article, avui, en la nostra primera valoració, volem destacar-ne els trets més importants o significatius”, ha dit Veray.

En aquest sentit la portaveu popular ha volgut destacar que “aquesta ordenança recull temes que el meu grup municipal ja havia demanat a l’anterior govern que regulés com, per exemple, la prohibició d’accedir i romandre portant vel integral en els edificis, locals i equipaments públics, però malgrat això, nosaltres seguim pensant i reclamant, i així ho farem constar en les al•legacions que presentarem, que aquesta prohibició s’ha de fer extensiva a tots els espais, també a la via pública”, i ha afegit que “i recull aspectes que per nosaltres eren molt importants que es regulessin degudament com la prohibició de la prostitució al carrer, del nudisme i seminudisme, del botellón o del top manta. Si una ordenança feta nova avui, el 2012, no aprofités per regular tots aquests aspectes no serviria pel que realment ha de servir i hagués estat perdre una gran oportunitat”.

Veray ha reconegut que hi ha articles d’aquesta ordenança que al seu grup li generen dubtes com, per exemple, la prohibició de fumar al carrer dels menors de 16 anys i que aquests, a banda de les al•legacions que presentaran, seran els elements que parlaran amb el Govern en els propers mesos.

Pel que fa a altres temes que ja estaven regulats en l’ordenança del 1996 de civisme però que en aquesta s’insisteix com, per exemple, el tema del grafits o de que els ciutadans facin les seves necessitats fisiològiques al carrer, així com les actituds vandàliques, la portaveu popular ha explicat que “no n’hi ha prou en que fem una nova ordenança sinó que el que cal és que l’aplicació d’aquesta després sigui eficient i eficaç”. En aquest sentit ha recordat que “l’any 2010 a l’Ajuntament de Girona li va costar més de 340.000€ l’arranjament dels danys ocasionats pels actes vandàlics a la ciutat i això s’ha d’acabar perquè no ens podem permetre aquest tipus de despeses i menys en moments de greus dificultats com els actuals”.

Finalment Veray s’ha referit al capítol de sancions d’aquesta ordenança i ha explicat que “en aquest capítol tenim grans dubtes sobre la classificació que se’ns presenta donat que hem detectat algunes disfuncions” i seguidament ha afegit que “a més, creiem que seria bo que l’ordenança, en matèria de sancions, regulés cas per cas quina és la sanció econòmica corresponent per tal d’evitar casos de discrecionalitat que podrien donar-se si només regulem un varem econòmic en funció de la classificació de la sanció en lleu, greu o molt greu”.

Ordenança reguladora de les condicions d’instal•lació, funcionament i intervenció de determinats establiments públics dedicats a la restauració, espectacles i/o activitats recreatives i les seves terrasses

En relació a aquesta ordenança, la portaveu popular ha dit que “aquesta ordenança era necessària però considerem que hauria estat millor presentar-la un cop tinguéssim fet l’informe acústic de la ciutat i acompanyat d’una proposta concreta del decret específic que haurà de regular els horaris de les terrasses”. En aquest sentit ha afegit que “d’aquesta manera, un tema tan sensible com és el dels horaris de les terrasses podria ser regulat degudament, ja que ara, tal i com s’ha fet, l’únic que fem, en aquest àmbit, és dir que seguirem igual fins que tinguem l’estudi dels sorolls i en funció d’aquest ho establirem”.

La portaveu ha volgut destacar, però, d’aquesta ordenança que “hi ha temes importants com la neteja de la via pública de les sortides dels locals així com el fet de que des dels propis locals es proporcionin gots de plàstic per tal que quant es surt al carrer es segueixi consumint alcohol, que amb aquesta ordenança queden finalment regulades, cosa que cal posar de relleu”.

El PPC de Girona valora positivament que aquesta sigui una ordenança que “en la seva gran majoria estigui pactada amb el sector” però lamenta que “no s’hagi parlat amb els grups de l’oposició també abans de presentar-la”. I, en aquest sentit, ha explicat que “hi ha alguns temes que ens generen dubtes com, per exemple, tot el que té a veure amb el mobiliari que es podrà posar a les terrasses de la ciutat ja que no entenem perquè s’arriben a prohibir alguns colors o, en relació al tipus d'estufes que es podran col•locar, ja que hi ha certes prohibicions que no entenem a què responen”.