dimecres, 29 d’octubre de 2014

Veray explica que el PP introduirà com a infracció, a la nova llei de Seguretat Ciutadana, la venda ambulant no autoritzada a la via pública

La diputada del PPC al Congrés dels Diputats, Concepció Veray, ha explicat avui, un cop tancat el termini per a la presentació d’esmenes a l’articulat del Projecte de Llei Orgànica de protecció de la Seguretat Pública, que el PP introduirà com a infracció, a la nova llei de Seguretat Ciutadana, la venda ambulant no autoritzada a la via pública En relació a aquest tema Veray ha explicat que “el grup popular ha presentat una esmena a aquest projecte de llei en aquest sentit”. 

La diputada popular ha dit que “tal i com ens vam comprometre amb les diferents associacions de comerciants dels municipis catalans afectats pel fenomen del “top manta” des del Grup Popular hem presentat una esmena a aquesta llei perquè es tipifiqui com a infracció aquest tipus de venda”. 

Veray ha recordat que “el fenomen del “top manta” afecta de manera important a molts municipis catalans, entre ells, a les comarques gironines i de manera molt especial a Roses”, i en aquest sentit ha afegit que “hem de posar-hi tots de la nostra part per resoldre aquesta problemàtica que, a més, perjudica de manera molt directa al nostre teixit comercial”. 

Veray però ha posat de manifest que “aquest no és un tema fàcil de regular a nivell estatal donat el repartiment actual de competències en els diferents àmbits implicats”, i ha explicat i insistit en que “tal i com està redactada l’esmena del Grup Popular la introducció d’aquesta respecta en tot moment les competències de cada una de les administracions”. En aquest sentit ha afegit que “aquesta esmena permet la tipificació de la venda ambulant no autoritzada a la via pública com a infracció sense perjudici de les sancions en que es pot incórrer d’acord amb la normativa autonòmica i local en matèria de comerç interior així com sense perjudici de les infraccions penals que poden constituir determinats supòsits d’aquest tipus de venda a la via pública” 

Finalment, la diputada popular ha dit que “hem de ser exigents sempre amb el compliment de les lleis, també en aquest tema, i a banda de regular-lo des de tots els àmbits possibles per evitar que la venda ambulant no autoritzada segueixi proliferant, cal també conscienciar als compradors dels productes provinents d’aquest tipus de venda ja que amb la seva acció no tan sols contribueixen a fomentar aquest tipus de venda sinó que estant perjudicant als comerciants que compleixen la llei i fan les coses ben fetes i com s’han de fer".