dimarts, 4 d’abril de 2017

Article sobre la memòria del Defensor de la Ciutadania referent al 2016

En primer lloc m’agradaria agrair al Defensor de la Ciutadania, Ramón Llorente, la tasca que desenvolupa a la seva Institució i l’explicació de la memòria de l’any 2016 que va presentar ahir al ple de l’Ajuntament de Girona. Des del grup municipal del PPC sempre hem defensat la Institució, i hem reivindicat que cal que sigui més coneguda. Des del Partit Popular Català compartim gran part de la memòria del Defensor referent al 2016, però en alguns punts de la mateixa discrepem de la seva visió.

Hi ha una dada de la memòria que cal tenir en compte, les recomanacions pendents, pel que reclamem a l’equip de Govern la celeritat que també li reclama el Defensor a l’hora de dir si accepten o no les recomanacions que fa la Institució.

Ens preocupa molt un tema que destaca el senyor Llorente en el seu informe, que és el fenomen okupa a la ciutat de Girona, un aspecte que fa uns anys no sortia a la memòria com a fenomen problemàtic i preocupant a la ciutat. Sí que és veritat, però, que el meu grup municipal discrepa de certs enfocs que se li pot donar. Entenem que cada situació és diferent en el fenomen okupa però nosaltres no compartim el fet que s’empadroni a tothom encara que sigui okupa, i a la vegada ens preocupa aquesta pròpia reflexió que fa el Defensor. Crec que hem d’estar amatents a aquest fenomen i hem de treballar per evitar-ho perquè hi ha situacions molt concretes que es deriven a Serveis Social però hi ha d’altres que res tenen a veure amb els Serveis Socials, i per tant, s’han de solucionar per una altra via.

D’altra banda, ens segueix preocupant l’increment de les queixes entre l’oci i el descans. Cal que hi treballem tots plegats, hem de conscienciar a la gent de què la ciutat és viva, de què a la ciutat hi ha moviment i, per tant, que s’ha de ser tolerant en aquest sentit però també hem de conscienciar a la gent que surt, que practica l’oci i que s’ho passa bé, que ha de ser respectuosa amb aquells que volen descansar.

I també al meu grup municipal ens preocupen les queixes que hi ha en relació a la Policia Municipal. Tots hem d’intentar aplicar-nos més, i cal anar millorant any rere any, però hi ha una frase que hi és a la memòria que ens ha sorprès, que és el recordatori que fa el Defensor de què la Policia Municipal ha de ser amable. Jo, que sóc una gran defensora de la Policia local d’aquesta ciutat, considero que la gran majoria dels agents tracten amb amabilitat i respecte a la gent. I és precisament per això que em preocupa que es pugui tenir aquesta visió o sensació que considero que és contrària al que és el cos de la Policia local a la nostra ciutat.

I per últim, també vull fer referència a un aspecte que inclou el Defensor en la seva memòria, que és una reflexió al voltant de què pot haver persones de l’Ajuntament de Girona que adverteixen a l’alcaldessa de què podria prevaricar acceptant algunes recomanacions del Defensor. Des del meu grup desconeixem quines persones d’aquest Ajuntament poden advertir d’això a l’alcaldessa, però el que sí que volem deixar clar és que les normes no es poden saltar i que, per tant, l’alcaldessa no pot signar cap Decret que vagi en contra de la legalitat vigent.

En definitiva, el que espero i desitjo és que any rere any puguem arribar a tenir una memòria del Defensor de la Ciutadania amb menys queixes i més resolucions de problemes. Perquè és necessari fer una societat més justa, més solidària i sobretot, una ciutat més agradable, més amable i amb més i millors igualtats d’oportunitats per a tots els gironins i gironines.